Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!

Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.


Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen

Vahvan johtajan tauti sivuston seloste henkilötietojen keräämisestä verkkoalustoilla ja sivustojen käyttöehdoista.


Tietosuojasi on meille tärkeää. Tässä dokumentissa kerrotaan, mitä henkilötietoja Vahvan johtajan tauti  voi kerätä sinusta, kun käytät vahvanjohtajantauti verkkosivuja ja/tai verkkopalveluita. Tällä tietosuojalausekkeella varmistamme noudattavamme EU:n yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) turvallisuus- ja yksityisyyssäännöksiä sekä Suomen lakia.


Vahvanjohjantauti toimii Euroopan unionin tietosuojalakien ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Vahvanjohtajantauti käsittelee henkilötietoja hyvän käsittelytavan mukaisesti ja tietoturvallisin välinein. Tässä dokumentissa kerrotaan lisäksi vahvanjohtajantauti verkkosivustojen käyttöehdoista. Kaikki oikeudet vahvanjohtajantauti verkkopalveluihin ja verkkosivuihin sekä niiden sisältöihin pidätetään. Käyttämällä vahvanjohtajantauti verkkosivuja ja/tai verkkopalveluita sitoudutte noudattamaan tämän dokumentin ehtoja. Kehotamme lukemaan dokumentin kokonaisuudessaan ennen verkkosivujen tai verkkopalveluiden käyttöä.


Palveluntuottaja ja rekisterinpitäjä:

Tekve Oy

Urho Kekkosen Katu 8 B 20, 00100 Helsinki

+358 45 355 1470

valtteri@tekve.fi

Y-tunnus: 3214617-8

Henkilötietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö:

Valtteri Kinnunen

+358 45 355 1470

valtteri@tekve.fi


Sähköisissä ympäristöissä keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan informaatiota, josta luonnollinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Informaatio voi olla esimerkiksi kirjallisessa, kuvallisessa tai digitaalisessa muodossa. Henkilötietojen lisäksi asiakkaasta voidaan kerätä myös yksilöimätöntä ja tunnisteetonta tietoa, kuten käyttöjärjestelmiin tallentuvaa dataa.


Henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimitiedot, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilötunnukset, laskutukseen liittyvät tiedot ja muut tarvittavat taloudelliset tiedot, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista sekä niihin liittyvistä muutoksista, sekä muut asiakassuhteeseen tai tilauksiin liittyvät tiedot.


Henkilötietoja voidaan kerätä sähköisten alustojen kautta, esimerkiksi kyselyiden, verkkolomakkeiden tai yhteydenottopyyntöjen kautta.


Vahvanjohtajantauti käyttää keräämiään tietoja valmennustyöhön. Henkilötietoja voidaan käyttää myös

markkinointitarkoituksiin, laskutukseen, yhteydenpitoon ja asiakassuhteen

hallinnointiin.


Lisäksi  Vahvanjohtajantauti voi käyttää keräämiään tietoja tutkimustyöhön. Tutkimuksissa käytetty tieto anonymisoidaan. Tällöin tunnistettavuus estetään peruuttamattomasti. Tutkimustyössä käytettävät tiedot eivät siten ole palautettavissa yksittäistä luonnollista henkilöä tunnistavaksi tiedoksi.


Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietoja

Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisin välinein ja järjestelmin. Pääsy henkilötietojen tarkasteluun on rajoitettu vain sellaisille henkilöille, joille henkilötietojen tarkastelu on tarpeellista työn suorittamiseksi.


Henkilötietoja sisältävät tiedot on lähetettävä turvallisella yhteydellä. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista.


Tietojen luovutus

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaan erillisellä luvalla, esimerkiksi suoratoimituksia varten. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakkaiden tietoja voi käydä ilmi luotetuille kolmansille osapuolille esimerkiksi laskutuksen yhteydessä (mm. pankkijärjestelmät), kirjanpidollisissa toimissa (mm. tilitoimisto) tai perintätoimissa (mm. verottaja, ulosottotoimisto sekä viranomaiset).


Henkilökohtaisten tietojen katselu ja hallinta

Yritys voi keskeyttää sähköisten palvelualustojen käytön esimerkiksi huoltotoimenpiteiden ajaksi.


Evästeet ja vastaavat tekniikat

Tekve käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivustojen ja verkkopalveluiden tarjoamiseen ja tietojen keräämiseen. Evästeiden avulla Vahvanjohtajantauti voi mm. käyttäjän tallentaa asetukset, mahdollistaa sisäänkirjautumisen sekä analysoida sivustojen toimintaa.


Vahvanjohtajantauti sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyssä käytettävien laitteiden ja järjestelmien tietoturvallisuudesta. Vahvanjohtajantauti  ei kuitenkaan vastaa esimerkiksi sellaisten pankkien tai tilitoimistojen tietoturvasta, jotka saattavat välillisesti käsitellä yrityksen asiakastietoja.


Tietosuojaoikeudet

Vahvanjohtajantauti asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

Jokaisella yrityksen asiakkaalla on oikeus pyytää tietoonsa tästä säilytetyt henkilötiedot, vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö vaatii tästä tallennettujen tietojen tarkastamista tai oikaisua, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.


Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista yrityksen käytöstä. Henkilö voi myös pyytää tietojensa käytön rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määräämissä puitteissa. Myös nämä pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa.


Lisätietoja:

Valtteri Kinnunen

valtteri@tekve.fi

Urho Kekkosen Katu 8 B 20, 00100 Helsinki

0453551470

Päivitetty viimeksi: 2023-09-29